Knetl

Před 2. světovou válkou byly kopce nad Krupkou ze značné části holé a intenzivně se využívaly k zemědělské činnosti. Nejinak tomu bylo i u osady Knetl, která sloužila především jako zemědělská osada. Dodnes jsou zde patrny stopy po zemědělské činnosti. Mezi "Knetlem" a "Zaječákem" je i přes postupné zarůstání stále ještě velké množství holin, které sloužíli jako zemědělské a pastevecké plochy. Je zde nespočet velmi starých ovocných stromů a sadů, z nichž se některé již strácí v lese. Naleznete zde i tzv. Krupské zídky, které sloužily jednak k rozčlenění pozemků a za druhé k hromadění kamenů vyzbíraných z políček. Dále osada sloužila jako výchozí bod pro havíře, kteří dobývali rudu v nedalekém důlním revíru Knötel (Knödel).

 

Bývalý výletní hostinec Gasthaus aus Alm na Knetlu

Budova s ev.č. 129, nacházející se v osadě Knetl, reprezentující venkovskou krušnohorskou architekturu, pochází z 19. století. Dům sloužil do 2. světové války jako významný výletní hoetinec Gasthaus aus Alm. Dodnes se zachoval na čelní zdi nápis se jménem hostince. Více o této usedlosti se můžete dozvědět na: Bývalý výletní hostinec Gasthaus aus Alm na Knetlu

 

Důlní díla v okolí osady Knetl

V osadě Knetl i jejím nejbližším okolí se nachází nezpočet důlních děl. Přímo v osadě Knetl jmenujme např. šachtu Silberbucher, štolu Mutter Gottes Stollen, šachta Tageschacht, štola Regina aj. V nejbližším okolí je to třeba soustava štol Sedmi spáčů, štola Lukáš, nebo štola Obere Mutter Gottes. Připomeňme i blízký důlní revír Knötel (Knödel).