Střelecká stezka, Bývalá restaurace střeleckého spolku (366 m.n.m., N50°41,165 E013°51,462) a Pamětní kamenná deska

Historie čestného měšťanského střeleckého spolku je velmi těsně spojená s historií našeho starého horního města Krupka. S jistotou se nedá přesně určit rok vzniku spolku, podle písemných pramenů však víme že již v roce 1486 existoval. Kdo však dlouhou historií našeho města prochází získá téměř jistotu že již před tímto rokem byl střelecký spolek v Krupce zastoupen.

V roce 1426 došlo po bitvě Na běhání u Ústí nad Labem k přímému ohrožení města i hradu. Jan z Koldic jenž dodal Míšeňským před bitvou značně početné vojsko, se nyní sám na svém sídle musel před husity bránit. Zda byli k ochraně hradu a města najati žoldnéři, či zda už tehdy s panským svolením dobrovolní městští střelci nastoupili k obraně svého města nevíme. Co však víme jistě je, že když v roce 1486 udělil král Vladislav II. městu privilegia, byla ve stejný rok stvrzena i práva střeleckého spolku. Tak se stalo že byl za rok vzniku měšťanského střeleckého spolku přijat právě rok 1486.
Spolek každoročně pořádal veřejné hry, přičemž jak bylo starým zvykem se střílelo z kuše na terč a volil se král střelců. Závěr slavnosti tvořila královská hostina, (na účet nově zvoleného krále střelců) v dřívějších dobách ve spolkovém domě, později v domě krále střelců.
Další historický záznam o střeleckém spolku je z roku 1510 kdy majitelka krupského panství Anna z Kovan dala obyvatelům města nové občanské svobody. V těchto listinách se mimo jiné uvádí:
"Městští střelci se zbavují povinnosti držení stráží na hradě Krupka,  a také chci aby tito moji milující a věrní poddaní se ani na příště žádnou stráží nezatěžovali, pouze pokud nouze bude vyžadovati hrad obsadit."
Pak se další zmínky o střeleckém spolku na dobu více než 100 let vytrácejí a znovu se objevují až po skončení ničivé třicetileté války, v roce 1650. Dne 6. června 1650 byl krupský střelecký spolek znovu obnoven a jeho členové na vlatní náklady opravují poničený spolkový dům.
Z dalších událostí stojí za zmínku také to že v roce 1779 poprvé člen střeleckého spolku ctihodný pan Wenzel Güttler (toho času kaplan v Krupce) střílel na terč kulovnicí. 
V roce 1798 se začíná s budováním nového domu střeleckého spolku, který byl pro rozepře dokončen až v roce 1802 starý spolkový dům stával na Libušíně měl č.p. 230.
11. června 1824 jeho výsost německý císař Fridrich Wilhelm III. poctil návštěvou naše město a prohlížel si rovněž dům střeleckého spolku. Jeho výsost byla patrně potěšena, protože v roce 1826 darovala městským střelcům drahocenou stříbrnou číší.
Roku 1853 obdržel tehdejší velitel spolku pan Rohlschuter stříbrný záslužný kříž, za pomoc při hašení požáru v nedalekých Teplicích. Členové spolku tehdy vlastními silami bez koní dotáhli požárnickou stříkačku až na místo požáru.

 

převzato z mapy.cz

 

Pamětní kamenná deska je umístněna na skalisku nedaleko ruiny bývalé restaurace střeleckého spolku, kdysi nazývané Schützenhaus, která zde stávala od roku 1800 (ve dvacátém st. byl dům přestavěn na dětský domov a později vyhořel). Kamenná deska usazená v roce 1834 připomíná někdejšího starostu Krupky Lehmana a další dva členy střeleckého spolku Schmieda a Zechela.

 

převzato z mapy.cz