44.) Stará kovárna

Osud tohoto objektu nebyl v posledních dvaceti letech příliš radostný. V roce 1993 sice zahájil bývalý soukromý vlastník Staré kovárny její přestavbu na penzion, ale tu nikdy nedokončil. Zejména šindelová střecha pak nejvíce utrpěla a na mnoha místech byla děravá. Pár lidí se nechtělo smířit s tímto stavem, a proto se rozhodlo založit spolek, který by starou kovárnu nejdříve odkoupil a potom opravil.

Vznikl historický spolek „Společenstvo zvonu“, který se pustil do spousty práce a starostí. Ty měli jediný cíl – zachránit tuto kulturní památku a zachovat její původní charakter i pro další generace a vrátit tomuto památkovému domu jeho historický charakter Krupské kovárny. Proto se v první etapě zahájila rekonstrukce místnosti vlevo od vchodu, kde se původně nacházela kovářská dílna. Místnost se vybavila historickým kovářským nářadím a znovu se zabudovala kovářská výheň. Dále zde byla zřízena i expozice starých řemesel a vytvořila se i spolková místnost pro kulturně-vzdělávací účely. Díky tomu slouží tento historický dům ve významných dnech, jako třeba rozsvícení vánočního stromu, Velikonoce, Mariánské slavnosti ap., promístní, turisty i širokou veřejnost. Návštěvníci se zde můžou seznámit s prací kováře a dalšími starými řemesly, jako je výroba keramiky, proutěného zboží a dalších. Duch minulosti se oživil.

Charakteristika kulturní památky: zděný, obdélný, patrový dům pocházející ze 16. století, tvořící zástavbu ulice, má v patře boční pavlač se zdobně řezanými sloupky. Sedlová střecha se třemi vikýři, natočená okapní stranou do ulice.

 

ZOBRAZENÍ PŘÍMO NA mapy.cz ZDE